Concursos i licitacions públiques

Si la posada en marxa de la teva activitat depèn d’un concurs o licitació municipal, com per exemple el servei d’explotació de serveis en temporada de platja o  les concesions de parades a mercats municipals.

Consulta la informació