Finançament

Un cop tenim una idea de negoci que pot convertir-se en una empresa viable, cal aconseguir diners per poder fer la inversió inicial i a les despeses que es generaran en el negoci.

Aquests diners poden provenir dels mateixos estalvis de la persona emprenedora, del seu entorn més immediat ( amics i familiars), dels mecanismes financers existents (préstecs, crèdits,…), d’ajuts i subvencions o de concursos i premis entre d’altres. També cal saber si es podrà gaudir d’ incentius fiscals que ajudin a millorar el resultat de l’empresa.

T’oferim les següents eines de finançament i incentius per al foment de l’activitat econòmica: