Relleu empresarial

La transmissió de la propietat  es pot realitzar per diversos motius: jubilació, tancament voluntari, incapacitat tècnica o empresarial… i  permet conservar la quota de mercat, la professionalitat aconseguida i els llocs de treball creats. Requereix de planificació i temps i es fer de forma metòdica i reflexiva.

Reempresa: és un programa que fomenta la continuïtat d’empreses que són viables econòmicament i cerquen un relleu en la propietat i direcció.

Reempresa grande