Obligacions legals a tenir en compte

Que cal tenir en compte i quins tràmits s’han de realitzar per iniciar el negoci?

Segons el lloc on interessi ubicar l’activitat, hi poden haver ordenacions urbanístiques que regulin i limitin el tipus d’establiments. S’ha de tenir en compte prèviament a l’obertura de negoci, que s’ha d’efectuar el tràmit de legalització de les instal·lacions. També hi han obligacions que tenen a veure amb el pagament de tributs i amb la prevenció i la seguretat de les instal·lacions i els establiments de l’empresa. També caldrà constituir l’empresa i adoptar una forma jurídica.

  • Comunicats i Llicencies municipals
  • Altres tràmits municipals
  • Constitució de l’empresa i tipus de personalitat jurídica
  • Altres obligacions segons el tipus d’activitat
  • Obligacions fiscals

 

Obligacions legals