Tens una idea de negoci?

Si vols posar en marxa un negoci i necessites ajuda per a una planificació prèvia a l’activitat, aquí trobaràs l’ajuda per desenvolupar el teu projecte. 

Una vegada concretada la idea de negoci, s’ha d’ analitzar la seva viabilitat. Es recomanable elaborar un pla d’empresa per posar ordre a la idea i analitzar-ne la viabilitat economico-financera i el compliment de les obligacions legals a tenir en compte.

Si vols adquirir un negoci que ja està en funcionament t’oferim  Reempresa. És un nou model d’emprenedoria que fomenta la continuïtat d’empreses que són viables econòmicament i cerquen un relleu en la propietat i direcció.

Reempresa grande