El 080 obre la convocatòria de la 1a edició del Barcelona Fashion Ideas Contest, el primer concurs d’idees de negoci de la Indústria de la Moda – Sala de premsa. Generalitat de Catalunya

Aquest concurs té com a objectiu fomentar, donar suport i potenciar iniciatives emprenedores en el sector de la moda, i va directament adreçat a emprenedors que tinguin una idea de negoci relacionada amb la indústria de la moda o que tingui aplicació al sector.  En aquest sentit, s’entén per idea de negoci la definició d’una necessitat o oportunitat a partir de la qual és possible dissenyar un projecte empresarial. No és requisit imprescindible que hagi començat el seu funcionament.