1) COM NEGOCIAR CRÈDITS DOCUMENTARIS

26 de setembre de 2016

L’objectiu del curs, és que l’alumne conegui quina és la millor opció per eliminar el riscos financers d’una operació de compravenda internacional i així poder fer una bona negociació.

Conèixer en profunditat quina és l’operativa del crèdit documentari, visualitzar el riscos i els costos i com negociar per fer l’operació més segura.

Relacionar el crèdit documentari amb operacions d’alt valor, reducció de riscos financers, finançaments, operacions triangulars, etc.

Conèixer, gestionar i negociar  totes les formes de pagament cobrament que s’utilitzen a nivell internacional.

Actualitzar i millorar el coneixement en comerç internacional

.VULL INSCRIURE’M AL CURS (CLICKAR)

 

 

2) NOVETATS EN EL CODI DUANER DE LA UNIÓ EUROPEA

27 de setembre de 2016

Durant la sessió s’analitzaran  les principals novetats del nou Codi duaner de la Unió (C.A.U)  com  a font normativa per les operacions internacionals de compra-venda

VULL INSCRIURE’M AL CURS (CLICKAR)

 

3) REGULACIÓ LABORAL EN LA SUBCONTRACTACIÓ D’OBRES I SERVEIS

5 d’octubre de 2016

El model tradicional d’empresa que assumia i dirigia totes les tasques del procés productiu ha donat pas a altres models organitzatius, a través de la descentralització productiva. La regulació “laboral” del treball en contractes i subcontractes d’obres i serveis constitueix un dels passatges més freqüentats i al mateix temps més problemàtics del Dret del Treball, amb múltiples acostaments doctrinals i infinitat de pronunciaments jurisprudencials.

Durant el curs analitzarem la subcontractació d’obres i serveis, coneixerem les principals obligacions i responsabilitats empresarials així com l’evolució de la jurisprudència

VULL INSCRIURE’M AL CURS (CLICKAR)

 

4) QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL

Del 10 al 24 d’octubre de 2016

L’objectiu d’aquest curs és obtenir el coneixement i les eines per implantar un bon quadre de comandament. Durant el curs es visualitzarà de forma transversal (en tot el conjunt) l’empresa, obtenint informació i incorporant valor a la presa de decisions. També es tractarà com implantar un quadre de comandament per indicadors, en tota l’organització i la gestió per lideratge

VULL INSCRIURE’M AL CURS (CLICKAR)

 

5) EL NOU ROL DELS AJUDANTS O ASSISTENTS DE DIRECCIÓ

Del 14 d’octubre al 4 de novembre de 2016

La funció de les secretàries de direcció, executives, ajudants o assistant de direcció, ha canviat gracies a l’evolució de la tecnologia que ha facilitat que empresaris i directius siguin més autònoms per gestionar el seu dia a dia. Això ha fet que el professional del secretariat tinguin unes funcions més polivalents.

Els objectius generals del curs són:

Saber analitzar l’estil personal i l’estil de lideratge i com impacta en les relacions.

Tenir clara la consciència de les seves funcions i responsabilitats.

Practicar habilitats de comunicació assertiva en situacions incòmodes o conflictives.

Aplicar estratègies de gestió del temps en el seu lloc de treball.

En resum, es potenciaran competències com l’autonomia, la discreció, la capacitat de treball, el dinamisme, la  capacitat de resoldre conflictes i la coordinació de persones

VULL INSCRIURE’M AL CURS (CLICKAR)

 

6) EINES AVANÇADES D’EXCEL

Del 19 d’octubre al 2 de novembre de 2016

Conèixer totes les possibilitats que dóna el programa informàtic Excel amb la finalitat d’augmentar la productivitat i millorar la qualitat de la feina en el dia a dia

VULL INSCRIURE’M AL CURS (CLICKAR)

               7) APLICACIÓ DEL LEAN A PROCESSOS ADMINISTRATIUS

Del 27 d’octubre al 3 de novembre de 2016

Aconsegueix millorar la productivitat del departament administratiu a través de tècniques que et permetran escurçar i eliminar totes aquelles tasques que no aporten valor a l’oficina.

L’aplicació del Lean als processos administratius suposa una important contribució a la millora de l’eficiència i competitivitat de l’empresa per això l’objectiu d’aquest curs és capacitar als assistents a l’aplicació d’aquests principis i les seves eines per tal de millorar l’entorn de treball optimitzant el màxim els processos administratius

VULL INSCRIURE’M AL CURS (CLICKAR)

 

8) GESTIÓ EFICAÇ DE CONFLICTES I PREVENCIÓ DE RECLAMACIONS

Del 15 al 29 de novembre de 2016

Perquè tenim conflictes amb els clients?

Ni la millor organització, ni els millors professionals podran evitar que es produeixin situacions de reclamació dels clients. Les organitzacions són una entitat viva, tant pel factor humà com en els mitjans i materials que utilitza, per altra banda, l’activitat diària, l’excés de feina, els canvis de paradigmes en situacions de crisi, els imprevistos i alteracions de les circumstàncies produiran canvis en les situacions que inevitablement ens poden portar a no satisfer les necessitats dels nostres clients.

“El client no sempre té la raó, però sempre ha d’estar ben atès”

Els clients també s’equivoquen i reclamen sense raó, trien articles que no són els que necessitaven, es creen expectatives poc realistes, interpreten inadequadament un missatge o donen per fet que hem d’endevinar el que ells necessiten….Poques vegades estan disposats a reconèixer els seus errors, sigui perquè estan convençuts que tenen raó o simplement perquè volen obtenir avantatges.

Parlant no s’entén la gent”

La comunicació és una necessitat bàsica de l’ésser humà, però també una font de malentesos i conflictes. No en va, està subjecta a la interpretació subjectiva de cada interlocutor. I l’espai que es genera entre allò que volem compartir i el que el nostre oïdor entén és el detonant d’infinites reaccions impulsives (moltes vegades, defensives), que poden derivar conflictes.

Com sortir del cicle “estrès, emoció, conflicte”?

A més de la negociació i de la diplomàcia, quins altres mitjans estan disponibles per evitar i desactivar el conflicte?

Més d’una resposta la trobem en l’habilitat i el poder resolutiu de la gestió de les emocions.

Per començar, per gestionar conflictes o reclamacions “Cal tenir l’actitud adequada per solucionar problemes, l’interès per arribar a acords i la ferma determinació d’aportar el millor de tu mateix assumint la teva responsabilitat en el conflicte

VULL INSCRIURE’M AL CURS (CLICKAR)

 

 

9) EXCEL PER A EXPERTS

Del 23 al 30 de novembre de 2016

Perfeccionar i conèixer totes les possibilitats que dóna el programa informàtic Excel amb la finalitat d’augmentar la productivitat i millorar la qualitat de la feina en el dia a dia. Usuaris avançats d’ Excel que vulguin perfeccionar els seus coneixements del  programa.

VULL INSCRIURE’M AL CURS (CLICKAR)

 

10) GESTIÓ DE TRANSPORT MARÍTIM

11 i 18 de novembre de 2016

VULL INSCRIURE’M AL CURS (CLICKAR)

 

11) COM GESTIONAR EL RISC DE CLIENTS. LA MOROSITAT

28 de novembre de 2016

Vendre a crèdit: és un risc o és una oportunitat?. Tot i els avantatges del crèdit comercial (incrementar les vendes i adaptar-se a les condicions de la competència), existeix un risc financer considerable (cobrar més tard o, inclús, no arribar a cobrar mai). El repte, doncs, és arribar a un equilibri raonable entre risc i rendibilitat.

Actualment, per a poder vendre, les empreses no sols rebaixen els preus, reduint per tant el marge, sinó també acostumen a relaxar les condicions comercials, amb la qual cosa assumeixen més risc comercial de l’aconsellable.

Per això, l’objectiu és arribar a conèixer les polítiques, instruments de mesura i concessió de risc comercial, criteris i actuacions davant impagats

VULL INSCRIURE’M AL CURS (CLICKAR)