Amb l’objectiu de promoure la realització de pràctiques professionals en petites i mitjanes empreses entre els estudiants universitaris, facilitant la seva posterior inserció laboral, la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles), CEPYME (Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa) i el Banc Santander, han subscrit un conveni de col·laboració establint les bases per optar a les beques durant el curs 2015/2016.

D’aquestes beques, quatre les gestiona Tecnocampus per als alumnes de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa. Les empreses interessades en el projecte es poden adreçar al Servei de Carreres Professionals [email protected].