A continuació trobareu adjunta la informació que ha proporcionat ACCIÓ per donar ajut a projectes R+D empresarial, que es poden sol·licitar de forma individual o col·lectiva i la data límit de la convocatòria és el proper 30 de juliol.

Si penseu que per tipologia de producte està alineat a la relació de sectors líders estratègics del RIS3CAT (adjunt), podeu participar a la sessió informativa del proper 10 de juliol a ACCIÓ Inscripcions sessió informativa:  (vincle:  http://accio.gencat.cat/cat/agenda-activitats/actes/2015/07/linia-ajuts-per-al-projecte-nuclis.jsp) i/o sol·licitar entrevista amb un tècnic d’ACCIÓ a través del servei d’orientació i assessorament en Innovació o a través dels següents canals: correu [email protected] o al telèfon: 93 476 72 55

Documents: